Začetek postopka DPN za Senožeška brda potrdila vlada
15. Maj 2014

Danes je vlada sprejela predlog sklepa o začetku priprave postopka Državnega prostorskega načrta (DPN) za Park vetrnih elektrarn Senožeška brda. Raziskava javnega mnenja pa kaže na sprejemljivost vetrne energije za krajane.

Na območju krajevne skupnosti Senožeče sta v fazi načrtovanja namreč trenutno dva večja projekta vetrnih elektrarn; del stojišč vetrnic je predvidenih na območju Senožeških brd, del pa nad Gabrčami. Nobeno konkretno stojišče v tej fazi še ni določeno. Umeščanje in preverbe se bodo za vetrni park Senožeška brda pričele šele s postopkom DPN. Z uresničitvijo teh projektov bi Slovenija dobila priložnost, da stopi korak bliže k uresničevanju zahtev po proizvodnji čiste, zelene energije, s tem pa tudi korak bliže k energetski samozadostnosti države. Lokalno gospodarstvo (gradbeništvo, transport, logistika, gozdarstvo, gostinstvo in trgovina) lahko že v času gradnje aktivno sodeluje pri pripravi postavitve stojišč, kasneje pa investitorji načrtujejo tudi ureditev informacijsko-izobraževalnega centra o vetrni energiji in učno sprehajalno - kolesarsko pot po parku vetrnic.

Krajani so za zeleno energijo

Javnomnenjska raziskava na območju KS Senožeče, ki jo je za podjetje Amicus opravila raziskovalna agencija Valicon letos aprila je pokazala, da večina krajanov podpira vetrno energijo.

Mnenje o gradnji vetrnic na lokalnem območju

Začetek postopka DPN za Senožeška brda potrdila vlada
Vir: Valicon, raziskava JM april 2014, KS Senožeče

Zakaj podpora vetrnim elektrarnam?

Začetek postopka DPN za Senožeška brda potrdila vlada
Vir: Valicon, raziskava JM april 2014, KS Senožeče

Primož Kapus, direktor, Amicus: »Zanimal nas je odnos krajanov v KS Senožeče do te oblike obnovljive energije, zato smo se odločili za raziskavo. Naše podjetje namreč načrtuje postavitev do 8 vetrnic na območju Zajčice, kjer smo že podpisali pogodbo z Agrarno skupnostjo Gabrče. V kratkem pričakujemo tudi energetsko dovoljenje. Načrtovanja projekta smo se predvsem zaradi krajanov lotili na način, da smo najprej preverili podporo med lokalnimi prebivalci. Projekt je še v začetni fazi, zato je v tem trenutku še nemogoče govoriti o tem, koliko vetrnih elektrarn bo po pridobitvi energetskega dovoljenja in vseh potrebnih raziskavah, ki nas še čakajo, zares stalo na tem območju. Vendar želimo loklane prebivalce osveščati o vetrnem vidiku zelene energije, zato smo skupaj s podjetjem Vepa pripravili tudi informativne zloženke za gospodinjstva v KS Senožeče, ki jih bodo prejeli prav te dni in osveščevalne plakate.« Zloženka

Direktor podjetja Vepa Aleš Musić, ki je investitor pri projektu vetrni park Senožeška brda pravi, da je ne glede na današnji sklep vlade projekt šele v fazi načrtovanja. »Ni še znano ne končno število stojišč niti natančne lokacije stojišč. Pred postavitvijo parka moramo v skladu s postopkom umeščanja v državni prostorski načrt izvesti številne raziskave in preveritve,« še pojasnjuje Musić in dodaja, da je podjetje že prisluhnilo dosedanjim opozorilom kot tudi strahovom krajanov, saj je družbena sprejemljivost projekta za podjetje pomembna. »Dvignili smo tudi že mejo oddaljenosti na najmanj 800 m od naselij. V lokalno okolje bomo tudi vračali 3% celotnega letnega prihodka vetrnega parka. 3/9 teh sredstev bo namenjen letnim rentam lastnikov zemljišč, 2/9 sredstev bo dobila neposredno Občina Divača, 4/9 sredstev pa neposredno prebivalci posameznih krajev, v bližini katerih naj bi elektrarne stale,« razlaga Aleš Musić in ki še ocenjuje, da bi v primeru, da bo cena električne energije, ki je sestavljena iz obratovalne podpore in cene na trgu, za proizvedeno MWh iz vetrnih elektrarn dosegla najmanj raven 75 EUR/MWh in bi bilo na področju Senožeških brd postavljenih 30 vetrnic moči 3MW, z letnim izkoristkom 25%, bi lahko lokalna skupnost prejela skupaj letno nekaj več kot 400.000 EUR.