Varovana območja

Območje Natura 2000

Območje Nature 2000 trenutno obsega več kot tretjino površine Slovenije. Pri načrtovanju stojišč vetrnih elektrarn v parku vetrnih elektrarn Senožeška brda smo upoštevali omejitve Nature 2000. Stojišča so tako predvidena v večji meri v bližini avtoceste Ljubljana – Koper.

Na najširšem vplivnem območju (do 2000 m) parka vetrnih elektrarn je skupno 7 Natura 2000 območij in potencialnih Natura 2000 območij. Vetrne elektrarne so fizično umeščene le v SCI Vrhe nad Rašo. Na območju neposrednega vpliva (do 100 m) vetrnih elektrarn je prav tako le SCI Vrhe nad Rašo. Ostala Natura 2000 območja so na območju daljinskega vpliva elektrarn (do 2000 m).

Natura 2000 območja
Natura 2000 območja (vir podlage: CIRCA 2013)

Zavarovana območja

Na najširšem vplivnem območju (do 2000 m) parka vetrnih elektrarn je 6 zavarovanih območij (ZO) in 2 predlagani zavarovani območji. Na vplivnem območju parka vetrnih elektrarn pa ni drugih zavarovanih območij. Ena lokacija vetrnih elektrarn je umeščena v Regijski park Škocjanske jame, na vplivno območje. Ta lokacija je bila v predhodnih fazah sicer že opredeljena kot neizvedljiva. Na območju neposrednega vpliva (do 100 m) te (neizvedljive) lokacije je prav tako le omenjeni regijski park. Ostala našteta zavarovana območja so na vplivnem (do 2000 m) območju parka vetrnih elektrarn. Predlagani zavarovani območji Regijski park trnovski gozd in Kraški regijski park sta na območju daljinskega vpliva (do 1000 m) elektrarn.

Zavarovana območja
Zavarovana območja (vir podlage: ARSO, 2012)