Geomorfologija

Gledano morfološko je obravnavano območje Senožeška brda gričevnati del Krasa. Sredi zelo razgibanega reliefa z visokimi hribi in strmimi pobočji se razteza Senožeško podolje. S severa ga pred mrzlimi vetrovi varujejo Senožeška brda, katerih osojna pobočja padajo v zgornji del Vipavske doline. Na južni strani podolje zapira več kot tisoč metrov visoka Vremščica, ki ga ločuje od Divaškega praga. Senožeško podolje tvori apnenec in Senožeška brda fliš.

Senožeško podolje

Senožeško podolje je del matičnega Krasa, s katerim se ta pokrajinsko ekološka enota zaključuje. Prehodnost pokrajine vpliva na njeno izrazitost. Na severu podolje prehaja v hriboviti svet Senožeških brd, na jugu pokrajino zapira pogorje Vremščice, ki jo ločuje od Vremske doline in Čebulovica, ki jo ločuje od Divaškega Krasa. Glavni odvodnik na območju je reka Raša.

Senožeška brda

Gre za razgibano flišno hribovje, ki so vzhodni odrastek Vipavskih brd. To je večinoma neposeljeno območje, razen doline Močilnika, kjer so ob potoku pod skupnim imenom Otošče nanizane posamezne domačije.


Senožeška brda

Vremščica

Vremščica je pogorje, ki se razteza med Senožečami, Pivko in Divačo. Najvišji vrh pogorja je Velika Vremščica. Razteza se v smeri vzhod- zahod. Vremščico tvori apnenec in je geomorfološko gledano visoka kraška planota.


Senožeško podolje in v ozadju Vremščica

Jame

Vhodi v jame so od stojišč vetrnih turbin oddaljeni od 250 do 800 m. Na širšem območju okrog predvidene postavitve vetrnega parka se nahajajo jame:

 • Spodmol ob Raši pod Renicami
 • Globočna
 • Brezno v kamnolomu v Lažah
 • Tončkov spodmol
 • Brezno na Lovcah
 • Luknja v skali
 • Jama pri Zavinki jami
 • Podmol pri Zavinki jami,
 • Brezno v Lozi pri Konjski cesti,
 • Brezno 2 pri Zavinki jami
 • Zavinka jama