Emisije

Vetrna energija je čist, poceni in neizčrpen vir energije. Vetrne elektrarne ne potrebujejo nobene vrste goriva za delovanje, zato pri proizvodnji energije ni emisij ogljikovega dioksida in ni izpustov strupenih plinov v ozračje. Vetrne elektrarne tako ne proizvajajo smoga ali vplivajo na nastajanje kislega dežja, ob proizvodnji energije pa ne nastajajo strupeni odpadki, ki se kopičijo, kot na primer ob proizvodnji nuklearne energije. Vetrna energija zato ne vpliva na nastanek klimatskih sprememb, s tem pa doprinese k ohranjanju biotske raznolikosti.

Na Senožeških brdih bodo nameščene najnovejše elektrarne nove generacije, ki so tehnološko zelo izpopolnjene, tako glede okoljskih vplivov, kot glede izkoristka vetrne energije. Vetrne elektrarne imajo pridobljene okoljske certifikate, kar pomeni, da so brez reduktorja in za delovanje ne potrebujejo olja za hlajenje, zato ni nevarnosti za onesnaženje vodovarstvenih območij.