Vpetost v energetski sistem

Načrtovani park vetrnih elektrarn Senožeška brda se bo vključeval v elektroenergetski sistem (EES) preko načrtovane razdelilne transformatorske postaje (RTP) Dolenja vas. Iz predvidenega RTP Dolenja vas do obstoječe razdelilne transformatorske postaje (RTP) Divača je predvidena povezava z 2x110 kilovoltnim (kV) kablovodom. Predlagana trasa kablovoda poteka zahodno vzdolž avtoceste in je že načrtovana pri vključevanju Parka vetrnih elektrarn Dolenja vas (Griško polje). Usklajena je na lokalnem nivoju ter je predvidena glede na ocenjene geomehanske in termične lastnosti terena. Pri dimenzioniranju RTP Dolenja vas in kabelskimi povezavami bo upoštevana tudi možnost vključitve Parka vetrnih elektrarn Dolenja vas (Griško polje) s predvideno močjo približno 60 MW.

V RTP Divača bosta zgrajeni ali obnovljeni dve 110 kV polji, skladno s smernicami in pogoji upravljavca.