Tehnologija

Idejna rešitev predvideva postavitev do 40 vetrnih elektrarn znotraj celovitega parka vetrnih elektrarn s skupno proizvodno močjo 120 megavatov, v skladu z že pridobljenim energetskim dovoljenjem podjetja Vepa d.o.o. Posamezne vetrne elektrarne so v pobudi za državni prostorski načrt (DPN) načrtovane tako, da zagotavljajo optimalno delovanje, upoštevajoč zavarovana, varovana in ogrožena območja ter druge omejitve v prostoru.

Vetrne elektrarne so v pobudi za državni prostorski načrt združene v skupine in med seboj povezane z 20 kilovoltnimi (kV) kablovodi. Znotraj tega so opredeljene vozliščne vetrne elektrarne, ki so navezane na 110/120 kilovoltni (kV) RTP Dolenja vas. Posamezna vetrna elektrarna naj bi proizvajala predvidoma do 3 megavatov (MW) električne energije.

Vetrna elektrarna je sestavljena iz temelja, ki ima premer približno 15 m, betonskega ali jeklenega stolpa višine med 80 in 135 m, na katerega se namesti generator, opremljen z vso potrebno elektroniko in elisami premera med 82 in 115 m.

Ocenjeno je, da bi letna proizvodnja vetrne elektrarne moči 3 megavatov znašala 8.000 megavatnih ur (MWh). To predstavlja 30,4 odstotni izkoristek inštalirane moči. Letna proizvodnja vetrnega parka bi, ob takem povprečnem izkoristku, znašala 320.000 MWh.


Značilnosti nekaj tipov vetrnih elektrarn (www.siemens.com)