O projektu

Projekt Park vetrnih elektrarn Senožeška brda predvideva gradnjo do 40 vetrnih elektrarn skupne moči 120 MW (megavatov), dostopnih cest ter povezovalnih nizkonapetostnih kablovodov, razdelilne transformatorske postaje (v nadaljevanju RTP) Dolenja vas, prenosnega 2x110 kV kablovoda med RTP Dolenja vas in RTP Divača ter izgradnjo ali obnovo dveh 110 kV polj v RTP Divača. Projekt je predviden na območju Senožeških brd, ki se razteza vzhodno in zahodno od avtoceste iz Ljubljane proti Primorski, na območju med Razdrtim in Senožečami v občini Divača.

Območje je tudi v predlogu Nacionalnega energetskega programa za obdobje 2010 ‒ 2030 (NEP) predvideno kot ena od 14 primernih lokacij v Sloveniji, kjer je, zaradi vremenskih razmer in geografskih pogojev, smiselno in predvideno postavljanje vetrnih elektrarn.

Zemljevid območjaProjekt je predviden na območju Senožeških brd, ki se razteza vzhodno in zahodno od avtoceste iz Ljubljane proti Primorski, na območju med Razdrtim in Senožečami v občini Divača.