Učinkovitost

Vetrna energija je trajnostni vir energije, od velikosti vetrnega parka pa je odvisno, koliko energije proizvede. Posamezna vetrna elektrarna lahko oddaja do 3 megavate moči. Vetrna energija v svetu sicer trenutno predstavlja 2,5 odstotka proizvodnje energije, vendar se njen pomen s sledenjem zavezam izkoriščanja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije iz leta v leto povečuje. Vetrne elektrane na Senožeških brdih bodo dosegle skupno moč 120 megavatov, kar je približno toliko kot proizvede ena velika hidroelektrarna.

Vetrni parki po svetu proizvedejo med 17-krat in 39-krat toliko energije kot je porabijo za delovanje. Za primerjavo, nuklearne elektrarne proizvedejo 16-krat toliko energije kot je porabijo, medtem ko je elektrarne na premog proizvedejo le 11-krat toliko.

Ključen za delovanje vetrne elektrarne je ustrezen veter, zato mora biti vetrna elektrarna postavljena tam, kjer sta dostopni pravšnja količina in moč vetra. Ti sta praviloma ustreznejši na vrhovih in grebenih, v dolinah pa njegova moč upade.