Prednosti čiste vetrne energije

Vetrna energija je trajnosten in obnovljiv vir energije, ki ga tudi v prihodnosti ne bo zmanjkalo, je tudi vir čiste energije, saj vetrne elektrarne ne proizvajajo toplogrednih plinov. Tudi vpliv vetrnih elektrarn na okolje s hrupom ter vpliv na živali se je z leti in napredno tehnologijo zmanjšal na najnižjo raven.

Zadnja leta so se vetrne elektrarne tehnološko zelo izpopolnile tako z vidika okoljskih vplivov kot tudi z vidika izkoristka vetrnih elektrarn. Nova generacija vetrnih elektrarn ima pridobljene okoljske certifikate, kar pomeni, da vetrne elektrarne ne povzročajo prekomernega hrupa v okolje, zmanjšano je elektromagnetno sevanja v okolje, ni nevarnosti za onesnaževanje vodovarstvenih območij, ker so brez reduktorja in ne potrebujejo olja za hlajenje in podmazovanje, elise vetrnih elektrarn so ogrevane, tako da se na njih ne nabira žled in ni nevarnosti, da bi koščki odpadlega ledu zadeli ljudi ali živali.

Vetrne elektrarne so del t.i. zelene energije oziroma okolju prijazne energije, saj izkoriščajo naravno energijo vetra, pri tem pa se ne sproščajo okolju nevarne snovi. Vsak poseg v okolje pa ima tako dobre kot slabe strani - pri vetrnih elektrarnah je bistveno več pozitivnih.

Pozitivne značilnosti vetrnih elektrarn so:

 • čisti vir energije brez emisij CO2 v okolje,
 • enostavna tehnologija,
 • vetrne elektrarne delujejo brez odpadkov,
 • hitra gradnja (enostavna postavitev in priključitev),
 • enostavna pretvorba energije vetra v električno energijo,
 • dolga življenjska doba (približno 25 let),
 • nizki obratovalni in servisni stroški,
 • različne možnosti delovanja glede na vetrovne razmere,
 • hitra in enostavna razgradnja po poteku življenjske dobe,
 • sorazmerno kratka vračilna doba investicije (okoli 7 let).

Negativne značilnosti vetrnih elektrarn so predvsem:

 • za svoje delovanje potrebujejo sorazmerno veliko prostora,
 • spreminjajo vidno podobno krajine,
 • možen je negativen vpliv na prosto živeče živali, predvsem ptice in netopirje
 • proizvajajo majhen delež električne energije ob neenakomernem obratovanju, saj brez vetra elektrarne ne obratujejo,
 • nekatere vetrne elektrarne so opremljene s svetlobno signalizacijo pogojeno z varnostjo zračnega prometa, kar je lahko moteče v okolju.


Prednosti čiste vetrne energije