Poslanstvo, vrednote in vizija

Dolgoročna usmeritev podjetja temelji na pridobivanju vetrne energije. Naše prepričanje je, da je zelena energija področje, ki ima v slovenskem prostoru še veliko možnosti za razvoj. Veter je namreč energent, ki je praktično brezplačen in ga v svetu izkoriščajo v veliko večji meri kot v Sloveniji.