Gospodarstvo odslej z nižjo energetsko obremenitvijo
01. September 2013

Akt o določitvi prispevka za obnovljive vire energije, ki je v veljavi od 1. septembra, vpliva tudi na izvajanje podporne sheme . Za letošnje leto bi po ocenah Borzena država morala zagotoviti blizu 125 milijonov evrov, zato mora ministrstvo za infrastru

S 1. septembrom je začel veljati akt o določitvi prispevka za obnovljive vire energije, s katerimi se za 40 do 47 odstotkov znižuje prispevek za obnovljive vire energije, ki se je sicer februarja zvišal za trikrat, je poročala Slovenska tiskovna agencija.

Na podlagi uredbe je Javna agencija RS za energijo pripravila spremenjeni akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Lani je sicer v podporno shemo vstopilo 1410 novih elektrarn s skupno nazivno močjo 214,7 megavatov (MW), od tega je bilo kar 1353 sončnih elektrarn. Konec leta 2012 je bilo tako skupaj v podporno shemo uvrščenih 2543 elektrarn s skupno nazivno močjo 375,5 MW, kar predstavlja približno 11 odstotkov vseh instaliranih zmogljivosti v državi.

Za izvajanje podporne sheme v letošnjem letu je center za podpore pri organizatorju trga z električno energijo Borzenu konec leta 2012 ocenil, da bo s prispevki za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje potrebno zagotoviti blizu 125 milijonov evrov, kar je trikrat več kot v preteklem obdobju, ko se je s prispevkom na letni ravni zbralo okrog 42 milijonov evrov.

Na osnovi ocene o potrebnih sredstvih je agencija za energijo pripravila akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki je začel veljati 1. februarja, prispevki za gospodarstvo pa so se zvišali na trikratno vrednost.

Vlada je tako nekoliko omilila to zvišanje. Ob potrditvi spremenjene uredbe pa je ministrstvu za infrastrukturo in prostor naložila, da do 31. oktobra pripravi jasne usmeritve z vidika stabilnosti poslovnega okolja za podjetja za prihodnja leta, ki bi hkrati zagotavljala tudi zadostna sredstva za izvajanje podporne sheme.